Açık Açık

Açık Açık olara amacımız; Türkiye’de, kişileri ve kurumları, bağışçı haklarını tanıyan şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflar ile bir araya getirmektir. Kuruluşumuzun daha ilk yılında Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin 2016 Şeffaflık Ödülü’nü almak bizleri doğru yolda ilerlediğimiz konusunda daha da teşvik etti.

Amacımız hep beraber Türkiye’de Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) daha da kuvvetlendirecek bireysel bağış ve şeffaflığın önemi ile ilgili farkındalığı arttırmak.

Birinci yılımızın sonunda 60 STK’ya ulaştık ve sektörün ilk sektörel finansal analiz raporlarını çıkarmaya başladık.


Açık Açık, bağışçıların;

  • Desteklemek istedikleri hizmet alanında faaliyet gösteren (bağışçı hakları beyannamesini kabul etmiş) dernek ve vakıfları arayıp bulabildikleri,
  • Dernek ve vakıfları istedikleri kriterlerde karşılaştırabildikleri,
  • Dernek ve vakıfların amaçları, hikayeleri, projeleri, finansalları ve yöneticileri hakkında bilgi alabildikleri,
  • Dernek ve vakıfların bağışçı ilişkileri birimine mesaj atabildikleri,
  • Bağış yaparken dikkat edilmesi tavsiye edilen bilgilere, vergi avantajlarına ve bağışçılık hakkında bilgilere ulaşabildikleri,
  • İsterlerse anında buldukları STK’ya bağış yapabildikleri,
  • Kayıtlı platform kullanıcısı olarak bağış yapmaları halinde bütün eski bağışlarını takip edebildikleri,
  • Ve bütün bilgileri ve kolaylıkları sadece şeffaf ve hesap verebilir dernek ve vakıflar için sağlarken, bağışçılık kültürünü yaygınlaştırmak amacı ile faaliyet gösteren bir platformdur.