Açık Açık

STK’ların şeffaflığını ve hesap verebilirliğini öne çıkartan, sosyal etkilerini topluma etkili bir biçimde anlatabilmelerini sağlayacak ve Türkiye’de bağış/ bağışçılık kültürü hakkında kısa bilgiler veren ve hikayeler sunan bir online platformun, STK’lara yapılan bağışların artmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz.  

Bu amaçla "Açık Açık" adını verdiğimiz bu platformun olası paydaşları (bağış yapmak isteyen bireyler, şirketler,  denetim şirketleri, STK'lar, medya mensupları) ile bire bir görüşmeler yaptık.

Sonrasında 15 farklı paydaşı davet ettiğimiz odak grup çalışması yaptık. Bu görüşmeler ve saha çalışması sonucunda da online platformun çatısını oluşturduk.