Biz Kimiz

Gönüllüyüzbiz Nedir ?

Yaşadığımız toplumun birer üyesi olarak aynı havayı soluduğumuz, birlikte aynı dünyayı paylaştığımız insanlara, dostlarımıza ve çevremize daha sağlıklı, daha güvenli ve nitelikli şartlar sağlamak hepimizin sorumluluğu.

Pek çok birey bu sorumluluk ve isteği içinde taşımasına rağmen, günlük hayatın yoğun temposu, içinde bulundukları maddi ve manevi güçlükler nedeni ile içlerindeki faydalı olma hissini ertelemek zorunda kalıyor.

Herkesin dünyaya sağlayacağı bir katkı ve onu dışa vuracağı kendine özgü bir ifadesi vardır. Ancak yöntemini ve nerede kullanacağını bilmemek harekete geçmeyi güçleştirebilir.

Gönüllüyüzbiz, bireylerin varolduğu topluma ve dünyaya katkıda bulunma arzusunu "gönüllü" olarak eyleme dönüştürebilmesine "gönüllü" olarak katkıda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

"Gönüllüyüzbiz" bağış gibi maddi katkıların dışında, yaşadığı topluma gönüllü olarak katkıda bulunmak isteyen bireyleri, içerik, zaman ve yöntem konusunda harekete geçmelerine olanak sağlayarak bir araya getiren dijital bir platformdur.

İnsanları bireyselleştirdiği öne sürülen teknolojiyi, aynı zamanda iyi insanların bir araya gelmesi için kullanmak ve iyiliğin hizmete dönüşmesine olanak tanımak amacıyla kurulmuştur.

" İyi amaçlar, iyi insanları bir araya getirir"

Gönüllüyüzbiz’in Vizyonu Nedir?

Türkiye'de 100.000'e yakın sivil toplum kuruluşunun (STK), sağlık, eğitim ve çevre konusu başta olmak üzere bir çok alanda önemi ve etkinliği giderek artmaktadır. Aynı oranda kaynak ihtiyaçları da artmaktadır.

Dünyada gönüllüler üyelik ve maddi bağışa ek olarak, bir çok alanda çok çeşitli başlıklarda STK'lara katkı sağlarken, ülkemizde gönüllü katkısı genelde üyelik, maddi bağış destekleri ile sınırlı kalmaktadır. Gönüllülük için maddi kaynakların yanısıra, STK’ların ihiiyaç duyduğu pek çok farklı hizmet alanı da bulunmaktadır.

Gönüllüyüzbiz gönüllülerin kendi yetkinlikleri doğrultusunda, doğrudan STK'lara destek vermelerini sağlayarak, STK’ların ihtiyaç duyduğu profesyonel hizmetlere ulaşmasına ve ihtiyaç sahiplerine daha fazla kaynak ayrılabilmesine aracılık etmeyi hedeflemektedir.

Hukuki danışmanlık, web sitesi güncellenmesi, dokümanların tercüme edilmesi, görsel tanıtım için fotoğraf çekimi vb. gibi pek çok başlıkta STK'ların çeşitli iç ihtiyaçları desteklendiğinde, ihtiyaç sahiplerine daha fazla kaynak ayrılabilecektir.

Gönüllüyüzbiz Neyi Hedefler?

  • Herhangi bir kar ya da ideolojik amaç gütmeden gönüllülük ilkesiyle faaliyetini sürdürür.
  • Karşılık beklemeden yaşadığı topluma katkı sağlamak isteyen ve bunun için emek ve zaman ayırmaya gönüllü olan bireyleri STK’lar ile bir araya getirerek, harekete geçirmeyi hedefler.
  • Bağış, üyelik ücreti gibi gönüllülerin ekonomik koşullarını zorlamayan bir sistem olması nedeniyle çok daha fazla gönüllünün STK'lar ile buluşmasına olanak sağlar.
  • Gönüllülere yetkinlik ve koşullarına en uygun hizmeti seçmeleri için olanak sağlar.
  • Üye olan STK'ların bilinirliklerini artırmalarına olanak sağlar.
  • Üyelik ve hizmet süreci kolay ve hızlıdır. Hizmet başlıklarının anlaşılır, net ve spesifik olması nedeni ile katılımı kolaylaştırır.