İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği

Derneğimiz 2004 yılında işitme engelli çocukları olan ailelerin, kendi yaşadıkları sorunları başkaları yaşamasın amacıyla kurulmuştur.  İşitme engellilerin sosyalleşmeleri, eğitimleri, ailelerin bilinçlenerek haklarına sahip çıkmalarının yanında, toplumunda işitme engelliler konusunda bilinçlenmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Kurulduğu günden bugüne yapmış olduğu tüm faaliyetlerde Türkiye'de ilkleri hayata geçirmeyi hedeflemiştir. Kurulduğu günden bu yana yapmış olduğu tüm aktivite ve faaliyetlerde Türkiye’de ilkleri hayata geçirmeyi hedefledik.


İşitme engelli bireyi ve ailesini ilgilendiren tüm konular çalışma alanımızdır. Eğitim-Sağlık başta 
olmak üzere işitme engelli ve ailelerinin tüm sorunlarını aşmak için seminerler, kampanyalar, ilgili 
bakanlıklara gerek dilekçeyle, gerek birebir ziyaretlerle çözüm önerileri sunmak, yurtdışı program 
ve gelişmeleri izlemek-katılmak ve ülkemizde ağırlamak gibi ve benzeri bir çok etkinlik derneğimizin çalışmalar yürüttüğü alanlardır.


FAALİYET KONULARI

- Eğitim
- Sağlık
- İşitme Engelliler ve Aileleri için Seminer ve Kampanyalar

ÖRNEK PROJELER

- 0-6 Yaş Arası Eğitim Merkezleri
- Ödünç Cihaz Bankası
- Neden Olmasın ?
- Samsung Duyan Eller Projesi

DESTEKÇİLER

-
Bakırköy Belediyesi
- Beşiktaş Belediyesi
- Cerrahpaşa Tıp Fakültesi KBB Bölümü
- Boğaziçi Üniversitesi
- Samsung
- S360 Sürdürülebilirlik ve İletişim A.Ş.