Sen De Gel

Dernek, ulusal ve uluslararası alanda sınır tanımaksızın, sosyal ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla yoksullukla mücadele ederek, istihdam yaratarak, kadınların ve gençlerin gelişimine yönelik projeler üreterek, ulusal ve uluslararası alanda sivil ve diğer benzer hedefleri bulunan kuruluşlarla işbirliği yaprak,Birleşmiş Milletler Bin Yıl Hedefleri’ne sadık kalarak ve özellikle “en az gelişmiş ülkelerin” sorunlarını gözeterek yapılandıracağı projeleri hayata geçirmek amacıyla kurulmuştur.

İyileştirme

Bölgesel iyileştirme ve ekonomik kalkındırma programlarımızla, en az gelişmiş ülkelerde insanların hayat standartlarını arttırmayı planlıyoruz

Güçlendirme

Özellikle kadınlar ve gençleri hedef alan mikro kredi programlarımızla, kadın ve gençlerin sosyal gelişimini sağlamayı ve toplum içindeki rollerini güçlendirmeyi planlıyoruz.

Sürdürülebilir Kalkınma

Su kuyusu, tarım ve hayvancılık programlarımız, mesleki eğitimlerimiz ve mikro kredi uygulamalarımızla, çalıştığımız bölgelerde sürdürülebilir ekonomik gelişmeyi sağlamayı planlıyoruz.