STK'lar

Tüm STK'lara buradan ulaşabilir, gönüllüsü olmak isteyebileceğiniz STK'ların profillerini incelebilirsiniz.
AKUT LOGO
AKUT - AKUT Arama Kurtarma Derneği

AKUT Bugün Türkiye’nin 36 bölgesinde, 2000’i aşan sayıda gönüllüsü ile karşılıksız yardımseverlik, gönüllülük, dürüstlük, güvenilirlik ve insan hayatına değer vermek ilkeleri ile çalışmalarını sürdürmektedir.

YenidenBizLogo
YenidenBiz

YenidenBiz'in hedef kitlesini 1 yıldan uzun bir süredir işgücü piyasası dışında kalmış, en az üniversite mezunu, 10 yıl ve üstü iş deneyimine sahip kadınlar oluşturmakta.

TCYOVLOGO
TCYOV - Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

Vakfımız; çocuk adalet sistemine giren, yasalarla ihtilaf halindeki çocukların, sistem içerisindeki tüm aşamalarına destek vererek topluma kazandırılmaları amacıyla kurulmuştur.

TOÇEVLOGO
TOÇEV - Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı

Okumak isteyen ancak ailesinin maddi yetersizliği nedeniyle okuyamayan ya da çalışmak zorunda kalan çocuklarımıza tüm eğitim hayatları boyunca maddi ve manevi destek veriyoruz.

EÇADEMLOGO
EÇADEM - Engelli Çocuk ve Ailelerine Destek Merkezi

EÇADEM, 13-29 yaş arasındaki zihinsel engelli bireylere ve onların ailelerine yönelik bir bakım merkezidir.

yuvalogo
Yuva - Yuva Derneği

Amacımız tüm canlıların ve gelecek nesillerin haklarına saygılı, sürdürülebilir bir yaşamı gerçek kılmak.

siddetsizliklogo
Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği “şiddetsiz bir dünya” hayali ile toplumun her alanında şiddetsizlik kültürünü yaygınlaştırmak için 2015 yılında kurulmuştur.

Sen De Gel
Sen De Gel

Dernek, ulusal ve uluslararası alanda sınır tanımaksızın, sosyal ve ekonomik alanda nitelikli ve sürdürülebilir gelişimi sağlamak amacıyla Birleşmiş Miletler Bin Yıl Hedefleri’ne sadık kalarak ve özellikle “en az gelişmiş ülkelerin” sorunlarını gözeterek yapılandıracağı projeleri hayata geçirmek amacıyla kurulmuştur.

tegv logo
TEGV - Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

TEGV, oluşturduğu özgün eğitim programlarını ülke sathında kurduğu Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimleri, İl Temsilcilikleri ve 'Sosyal Etkinliklere Destek Protokolu' kapsamında ilköğretim okullarında, gönüllüleri aracılığı ile hayata geçirir.

tohumlogo
TOV - Tohum Otizm Vakfı

Türkiye’de ‘Otizm Spektrum Bozukluğu” ve diğer “Yaygın Gelişim Bozuklukları”nın erken tanılanması; tanı alan çocukların ve ailelerin sağlık, eğitim, meslek edinimi istihdam, bağımsız yaşam ve kaynaştırma gereksinimlerinin dünya standartlarında karşılanmasıdır.

logo
TOFD - Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği

Derneğimiz, 1998 yılında omurilik felçlilerinin tıbbî, meslekî, ekonomik, sosyal sorunlarının çözümü ve yeni omurilik felçlilerinin oluşmaması için hizmet vermek amacıyla kurulmuştur.

TBV LOGO
TBV - Türk Böbrek Vakfı

TBV, temel olarak kronik böbrek hastalığı ile mücadele anlamında koruyucu hekimlik çalışmaları ile toplumsal bilgilendirme ve duyarlılık arttırmaya yönelik projeler geliştirmekte ve saha çalışmaları yapmaktadır.

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği
İED - İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği

İED olarak, işitme engellilerin sosyalleşmesinin yanında, toplumun tüm katmanlarının bilinçlenmesi anlamında çabalarımız olmaktadır.

logo
KAÇUV - Kanserli Çocuklara Umut Vakfı

Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'nın başlıca amaçları arasında kanserle mücadelede önemli bir gereksinim olan uygun tedavi ortamının yaratılması ve sürdürebilirliğinin sağlanması en ön sıralardadır.

rusihaklogo
RUSİHAK - Ruh Sağlığında İnsan Hakları Girişimi

Ruhsal veya zihinsel sorunlar yaşayan bireyler için insan onuruna yaraşır bir dünya için savunuculuk faaliyetleri gerçekleştiren bir derneğiz.

logo
TAPV - Türk Aile Sağlığı Planlaması Vakfı

Vehbi Koç önderliğinde kurulan Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, 29 yıldır bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, kadınların ve kız çocuklarının bilgiye erişimini artırmak için cinsiyet eşitliği temelinde çalışır.

Alzheimer Derneği Logo
TAD - Türkiye Alzheimer Derneği

Türkiye Alzheimer Derneği, hasta yakınları ve Alzheimer hastalığı konusunda uzman hekimler tarafından 1997 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür ve Türkiye genelinde 14 şubesiyle hizmet vermektedir.

Açık Açık Logo
Açık Açık

Türkiye’de bağış/ bağışçılık kültürü hakkında kısa bilgiler veren ve hikayeler sunan bir online platformun, STK’lara yapılan bağışların artmasına yardımcı olacağını düşünüyoruz.

KİFDER LOGO
KifDER - Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

KifDer olarak amacımız, kistik fibrozis ile ilgili farkınlağı arttırmak, yaptığımız işbirlikleri ve etkinliklerle hasta ve hasta yakınlarının bu hastalıkla yaşamasını kolaylaştırmaktır.

dsd logo
DSD - Down Sendromu Derneği

2009 yılında faaliyetlerine Down Türkiye adı ile bir platform olarak başlayan Down Sendromu Derneği 2011 yılında dernekleşmiştir. Down Sendromlular (DS) için her alanda algıları değiştiren projelere imza atmış, pek çok konuda öncü olmuştur.

HD-LOGO
Hayata Destek

Hayata Destek’in birincil amacı, Türkiye ve Orta Doğu bölgesinde doğal veya insan kaynaklı afetlerden etkilenmiş bireylerin temel haklarına ve ihtiyaçlarına ulaşmalarını sağlamaktır.

İZEV-Logo
İZEV - İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı

Kuruluşundan bu yana İZEV' in çalışmaları daha çok özel eğitime muhtaç çocukların gereksinimleri yönünde gerçekleşmiştir.